Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023

Φθινόπωρο!

Φθινόπωρο φτάνει
τα φύλλα όλο πέφτουν.
Θα πάνε ταξίδι
πολύ μακρινό.
Το ένα στη στέγη...
...το άλλο στον κήπο...
...το τρίτο σε κάποιο μικρούλι σχολειό! (Το Φθινόπωρο, Φιλίσα Χατζηχάννα, 1947-1999 )